„Čím větší je útočník, tím tvrději pak dopadne na zem.“

„Při boji musíš být agresivní. Agresivní ale musí být tvoje tělo, ne myšlenky.“

„Okolnosti? Kašlu na ně. Vytvářím si je sám.“

„Nejdůležitější je včas vidět, že útok přichází.“

„Všechno co uděláš musí být funkční.“

„Dokonalost technik má být podřízena psychickému výcviku.“

„Pokud si necháš svázat ruce, potom svázat nohy a pak nasadit oprátku na krk, ani Krav Maga ti nepomůže. “

„Vidět očima není totéž jako vidět myslí. “

„Většinou není problém zasáhnout útočníka. Ale vždy je problém nedovolit, aby zasáhl on.“

„Nech útočníka dělat vše zbytečné, ale zabraň mu udělat cokoli by tě ohrozilo.“

„Pokud na něco hodně myslíš, abys to udělal dobře, nepovede se ti to.“

„Použij co nejefektivnější útok na nejzranitelnější místo útočníka.“

„Pokud útočníka zasáhneš(nebo on tebe), nepřemýšlej, nezastavuj, pokračuj dál. “

„Nikdy neopakuj to, co se ti poprvé nepovedlo.“

„Bez rizika není žádný souboj.“

„Předstírej nevědomost, ale nebuď blázen.“

„Pokus se nad útočníkem zvítězit argumenty. Jestliže to není možné, vtluč mu je do hlavy. “

„Když jsi napaden, instinkt chce zadržet dech a napnout svaly.Chyba. Buď uvolněný a dýchej.“

„Efektní a efektivní není totéž. “

„Krav maga není nic hezkého nebo fotogenického. Někdo říká, že je brutální a agresivní. Každopádně funguje. “

„Ubránit se útoku je v možnostech každého z nás. Příležitost porazit nepřítele nám ale dává on sám. “

„Bezpráví se často dopouští i ten, kdo něco neudělá. Ne jenom ten, kdo něco dělá.“

„Vyhne se nebezpečí, kdo se má na pozoru i když je v bezpečí.“

„Čiňte předem druhým to, co by oni činili vám“

„Člověk je bezmocný jen tehdy, když se bezmocným cítí.“

„Kdo zná druhé, je chytrý. Kdo zná sebe sama, je moudrý. Kdo přemáhá druhé, je silný. Kdo přemáhá sebe sama, je mocný. “

„Svého nepřítele nesmíš nenávidět. Ovlivňuje to tvůj úsudek.“

„Je trochu pozdě učit se plavat, když už jsi spadl do hluboké vody.“

„Zásadně se neperu, moc to neumím. Ale umím se výborně bránit. “

„Nebojuj jako dívka. Radši se nauč Krav Maga.“

„Potlač bolest. Strach přeměň v agresivitu.“

„Opatrný - ano. Ostražitý - rozhodně. Strach - ten ať má nepřítel. “

„Ono se snadno řekne - sebeobrana. Ale ten kdo se chce bránit, musí být připraven bojovat.“

„Je lepší trénovat několik technik, ale hodně, než mnoho technik, ale málo.“

Krav Maga Plzeň

Jsme maximálně spolehliví, přizpůsobiví a diskrétní. Od r.2009 vyučujeme špičkový sebeobranný systém KRAV MAGA. Zpočátku ještě ve federaci IKMF, v současnosti již v nástupnické federaci KMG. Stále sledujeme nejnovější poznatky v oboru a stále se snažíme zlepšovat. Nejsme velcí, ale ani slabí. KRAV MAGA nás prostě baví.

Zpráva pro členy klubu:

27.10. v 07:00 - ANO

 Školení zájemců o živnostenské oprávnění a instruktorský kurz probíhá  i nadále formou workshopů. V  PO a ST začínáme v 18:00. V ÚT a ČT  v 07:00 a 18:00.  Na školení je nutné se přihlásit. Vždy ve 12:00, resp. ve 21:00 hod. bude na webu zpráva, zda se školení uskuteční či nikoli.  

Zpráva pro členy klubu:
Na stránkách je aktuálně spuštěné přihlašování na jednotlivé tréninky pouze pro ČLENY KLUBU. Přihlašování probíhá na adrese http://kravmaga-plzen.cz/vypsane-treninky

KRAV MAGA se z hebrejštiny volně překládá jako „boj zblízka“. V současné době je považován za nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě.

Systém výcviku KRAV MAGA  je rozdělen na 3  části.

 1.První částí je sebeobrana. Chcete – li  tak  reálná sebeobrana, moderní sebeobrana  či  RBSD z angl. Reality Based Self Defense. Nebo třeba street fight.  Je vcelku jedno jak tomu budeme říkat (on se stejně s různými zaručenými styly  a novými názvy v poslední době roztrhl pytel). Podstata sebeobrany v KRAV MAGA   je ale jasná  – musím udělat cokoli, abych se vyhnul konfliktu.

2. Druhou částí  je ochrana další  osoby. Nemusím  být nutně  bodyguard. A osoba kterou chráním nemusí nutně být VIP. Pouze se učím, jak  udělat cokoli, abych zajistil bezpečnost 3tí osoby.

3.Třetí částí  je boj . V případě že se něco opravdu nepovedlo. Mým cílem je udělat cokoli, abych způsobil co největší množství následků v co nejkratším čase.

Všechny tyto tři části pak prolínají dvě základní doktríny, přes které  zkrátka „nejede vlak“.

               

                   Nenech se zranit     Vyřeš to co nejrychleji

 

 

Oficiálně se systém KRAV MAGA začal vyvíjet po 2. světové válce v prostředí, kdy nově vznikající stát Izrael  potřeboval pro své vojenské složky systém boje zblízka, který musel být rychle naučitelný a velmi efektivní.

Tímto nelehkým úkolem byl pověřen Imi Lichtenfeld(Sde-Or) který zodpovídal za fyzickou přípravu a boj zblízka u všech složek IDF. Po svém odchodu z aktivní služby upravil systém pro policejní účely a civilní použití. Už během Imiho života systém dále rozvíjel Eyal Yanilov, dlouholetý asistent Imiho a předseda IKMF (Mezinárodní Krav Maga Federace), ve spolupráci s několika hlavními instruktory IKMF.

Eyal Yanilov (narozen v roce 1959) studoval systém Krav Maga od roku 1973 pod osobním dohledem jeho zakladatele Imiho Sde-Ora (Lichtenfelda), následně působil jako jeho nebližší asistent a od začátku 80. let působí jako jeho následovník. Je jediný, kdo obdržel nejvyšší stupeň, jaký kdy Imi dal (Master level 3/Expert level 8) a vlastní unikátní „Founder´s Diploma of Excellence – Diplom dokonalosti od zakladatele“ Eyal Yanilov začal svůj Krav Maga trénink s instruktorem Elim Avikzarem (jedním z tehdejších nejlepších Imiho žáků) a krátce nato se začal učit přímo od zakladatele. Zprvu Eyal vyučoval na tréninkovém středisku, které Imi svěřil Elimu Avikzarovi a při mnoha příležitostech pomáhal a zastupoval samotného Imiho při lekcích a přípravách studentů na testování na expertní úrovně. Později, když ho Imi jmenoval vedoucím Krav Maga Professional Commitee, měl Eyal na starost další vývoj systému a také seznamování seniorských instruktorů s jednotlivými změnami systému. Od doby prvního kurzu pro instruktory sebeobrany pro americké občany, v roce 1981, Eyal Yanilov připravil velký počet Krav Maga instruktorů v mnoha zemích kolem světa, pod záštitou izraelského ministerstva školství a Mezinárodní Krav Maga Federace. Eyal společně se svými nejlepšími studenty, kteří působí jako vedoucí či hlavní instruktoři ve svých zemích, jsou hlavní silou v rozšiřování systému Krav Maga po celém světě. Nyní působí jako předseda a hlavní instruktor celosvětové organizace Krav Maga Global (KMG) a vedoucí mezinárodní školy Krav Maga. V této funkci se stará o vývoj, definování a šíření systému.

Eyal je absolventem školy pro trenéry a instruktory na Wingate institutu pro sport a fyzickou přípravu a graduovaným inženýrem v oboru elektrického inženýrství. Strávil roky trénováním příslušníků elitních jednotek a členů antiteroristických komand během svého působení na výše zmiňované univerzitě pro fyzickou přípravu instruktorů.

Od začátku 80. let Eyal školil rozdílné skupiny na různých seminářích a kurzech – např. běžné civilisty přicházející naučit se sebeobranu, vojenské jednotky, policejní oddíly, speciální jednotky, SWAT teamy, a další bezpečnostní skupiny v Izraeli, Evropě, Jižní Americe a USA. V této souvislosti se specializuje na zlepšování bojových a celkových dovednosti členů těchto jednotek.

Eyalův hlavní cíl je v současnosti vzdělávání budoucích Krav Maga instruktorů na celém světě a vždy rád pomáhá jakékoliv iniciativě v tomto směru.Poprvé byl Eyal v České republice v září 2008.

Začátkem roku 2010 po zdlouhavých rozepřích týkajících se rozvoje systému odešel Eyal Yanilov z IKMF. Spolu s ním pak i většina instruktorů a lokálních organizací po celém světě. V dalším vývoji systému KRAV MAGA pokračuje Eyal Yanilov v nově vzniklé organizaci KRAV MAGA GLOBAL(KMG)

Krav Maga je jedinečný, logický systém, snadný na učení a zapamatování.Vychází z přirozených a intuitivních reakcí a proto je s úspěchem použitelný ve stresových situacích. Důležitou částí KM je ojedinělý proces výuky a způsob vedení tréninků.

Od většiny bojových sportů se systém Krav Maga liší především tím, že zde nejsou žádné katy ani pravidla. Když bojujete o život, tak neexistují žádná omezení, všechno je povoleno.

Systém Krav Maga je rozvíjen ve třech hlavních směrech – civilní, policejní a armádní. Každá z verzí vychází ze stejných základů a principů, avšak jednotlivé taktické postupy a techniky jsou uzpůsobeny výchozím situacím, hrozbám, kterým jednotlivé skupiny uživatelů čelí, a také zakončením, které je u nich upřednostňováno (civilisté – ubránit se a utéct, policie – zpacifikovat a spoutat, armáda – zabít a jít zneškodnit dalšího nepřítele).

Krav Maga má připraven speciální přístup, taktiku, techniky, předměty, cvičení a metody tréninku pro rozdílné sektory : civilisty všech věkových kategorií, ženy i muže, ozbrojené složky, armádní jednotky a oddíly, vězeňskou službu, bezpečnostní agentury, stejně tak i osobní ochranu, tajné služby, protiteroristické jednotky, airmarshal, speciální a zásahové jednotky.

Česká sekce KRAV MAGA a KRAV MAGA PLZEŇ

Ředitelem české sekce byl Eyalem Yanilovem jmenován Jakub Otipka, který je také předseda „Krav Maga“občanského sdružení, které zaštiťuje rozvoj a výuku systému Krav Maga v České republice a má sídlo v Praze. V současné době je na území ČR mnoho oficiálních míst, kde Krav Maga trénují certifikovaní instruktoři Krav Maga Global (jejich seznam je přístupný na www.krav-maga.cz). Jedním z nich je i náš klub, který se od svého  vzniku v r. 2009 představuje pod značkou KRAV MAGA PLZEŇ, někdy také KRAVMAGAPLZEN .       Do nedávna jste nás mohli najít na www.kravmagaplzen.eu. Doménu jsme ale opustili v polovině r. 2014 a vytvořili tento nový web na adrese www.kravmaga-plzen.cz. (tuto doménu  jsme koupili po několikaletém snažení a s původním uživatelem , kterým bylo jedno o.s. nemáme nic společného.) Za dobu  existence jsme vystřídali několik lokalit v Plzni - od předměstí Plzeň- Božkov, přes Benešovu školu, Tylovu ulici, Masarykovo náměstí , vše v širším centru města Plzeň. V  současné době  (a doufáme že už napořád) cvičíme přímo v centru Plzně, na adrese  Nerudova ulice čp. 13, kde máme vybudovanou ne zrovna velkou,  ale plně vybavenou tělocvičnu. Tuto zveme  "KRAV MAGA GYM" :).

Další místa v republice, kde můžete cvičit KRAV MAGA:

Praha, Brandýs nad Labem, Česká Lípa, České Budějovice, Hodonín, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Zlín, Znojmo,

 

Téměř každý, kdo se někdy zajímal o nějaké bojové umění, zná přínosy a výhody tradičních bojových sportů jako Karate-do, Boxu, Muay Thai, Shaolin Kung Fu, Jeet Kune Do, Kalarippayattu, Taekwondo, Judo, Aikido, Jiu Jitsu, Zápasu atd. V zápasnickém ringu  bude jakýkoliv expert, který věnoval roky trénování těmto bojovým uměním, pokaždé lepší než jakýkoliv nováček.

Nicméně běžná kritika těchto bojových sportů se točí okolo nedostatku použitelnosti v reálném životě – např. zda všechny tyto fantastické pohyby obstojí proti několika ozbrojeným útočníkům na ulici, v přeplněném dopravním prostředku či boji ve válce.

Lidé si postupem času začali uvědomovat, že většina bojových sportů v jejich původní formě není reálně použitelný sebeobranný systém – spíše však sportem, s přesně danými pravidly, zakázanými údery či pohyby a zásadami fairplay.

Jsou zde samozřejmě podobnosti mezi systémem Krav Maga a jinými bojovými sporty. Nicméně Krav Maga byla vyvinuta v prostředí izraelské armády, kde se vojáci nemohli věnovat dlouhé hodiny jen zlepšováním boje zblízka.

A i proto byl systém Krav Maga vytvořen tak, aby studenti mohli dosáhnout dobrých výsledků v relativně krátkém čase. Nejsou zde žádné katy ani pravidla boje. Když Vám jde o život, všechno je povolené. Krav Maga je mnohem více systémem přežití zaměřený na osobní bezpečnost v kontextu obrany proti ozbrojeným i neozbrojeným úročníkům. Je považován za moderní, vysoce rafinovaný systém pouličního boje, připraven být použit v případech přepadení, pouličních napadení a sexuálních útoků.

Tradiční bojové sporty

 • Formální, rituálně orientované, poměrně složité k naučení Předpoklad adaptace studentů na systém
 • Učí pohyby převzaté od zvířat
 • Závodní soutěže, katy, rituály
 • Studenti mohou dosáhnout vyšších ocenění po 10, až 20 letech tréninku
 • Rituálně orientované pohyby pocházejících z dávných dob mečů a šípů
 • Jako u všech sportů i zde jsou pravidla, zakázané pohyby atd.
 • Neučí se a nepřebírá techniky od ostatních bojových sportů
 • Většina bojových sportů v jejich původní podobě není reálným sebeobranným systém.

 

„Špinavý boj“ bez pravidel přiblížený co nejvíce reálnému prostředí

 • Uzpůsobení systému potřebám a omezením studentů
 • Studenti rozvíjejí především svoje přirozené pohyby a reflexy
 • Spoléhá na „plynulý pohyb“ při obraně
 • Studenti zvládají techniky v relativně krátkém čase
 • Moderní přístupy k výuce – studenti se učí chovat ve stresových podmínkách
 • Bez pravidel, používání všeho co je možné.
 • Sestává se z mixu technik ze všech různých bojových sportů doplněných o moderní pojetí taktiky pouličního boje
 • Studenti se učí chovat ve stresových situacích, ve stavu zaskočení, při násilných střetech, což je výborné pro realistickou sebeobranu v nepředvídatelném prostředí jakým ulice jsou.

 

Krav Maga je moderní a stále se vyvíjející styl sebeobrany. Je to ucelený bojový systém . Je  neustále zdokonalován a vyvíjen ve světle nových událostí a potřeb, zjišťovaných od nejrůznějších ozbrojených složek po celém světě.

Krav Maga byla vyvinuta pro boj na ulicích a ve válečných konfliktech

Právě proto zde nejsou žádná pravidla. Když na Vás někdo zaútočí na ulici, nemáte žádnou možnost, jak si můžete být jisti, s kolika protivníky či zbraněmi se budete muset vypořádat. Proto je celý koncept tréninku Krav Maga stavěn pro boj bez pravidel. Jestliže je někdo napaden, má právo použít jakoukoliv techniku, která je nezbytná k jeho obraně. I z tohoto důvodu nejsou žádné turnaje či kata v KM.

Krav Maga užívá jednoduchý přístup k učení

Díky konstantnímu procvičování a opakování se nejúčinnější způsoby obrany proti jednotlivým druhům útoků stanou přirozené a automatické. Při případných konfrontacích na ulici tak mohou být tyto techniky okamžitě využity. Díky zdůrazňování a cvičení několika klíčových technik pro jednotlivé útoky je systém schopný zabývat se širokou škálou obranných situací, kterou bychom jen těžko hledali v jakémkoliv jiném stylu, a tvoří tak ucelený bojový systém.

Uvědomění

Studenti Krav Maga užívají základní pohyby v rozdílných kombinacích k zastavení násilných útoků. Studenti se během napadení dostávají do stále nových situací a jsou obvykle nuceni improvizovat, což je důležitým a jedinečným prvkem systému. Proto se Krav Maga zaměřuje nejen na fyzické aktivity, ale také na myšlenkové procesy a „ovládnutí“ svého těla.

Sebedůvěra

Improvizace je také používána při pohybových omezeních. Ne každý je schopen zvednout svojí nohu do rozštěpu a tak je systém staven pro průměrného člověka. Studenti se obvykle učí několik možných variant obranných reakcí pro jednotlivé situace útoků, jakési rámce použitelných technik. Následně je jim doporučeno využívat nejvhodnější techniky dle jejich schopností a možností. To umožňuje studentům lepší sebepoznání a rozvinutí sebedůvěry v rámci jejich schopností.

Fyzická kondice

Protože fyzická kondice je nepostradatelným prvkem našeho systému, už rozcvička obyčejně obsahuje několik kardiovaskulárních a silových cvičení stejně tak jako strečink ke zvýšení ohebnosti. Velký důraz je při trénincích KM obzvláště kladen na rychlost, výdrž, přesnost a koordinaci vlastního těla.

Krav Maga je bojový styl zajímavý jak pro osoby, hledající skutečnou sebeobranu, tak i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zkušenosti na poli bojových sportů. Krav Maga je prostě stylem, který nabízí nejefektivnější techniky obrany před všemi typy útoků.
 

Ruční výroba nožů a pouzder  a  výroba tréninkových pomůcek 

 Vyrábíme pevné nože a pouzdra k nim. A také  "bodné zbraně " pro trénink. Buď podle vlastního návrhu nebo na zakázku. Veškeré materiály které používáme, jsou vysoce odolné a trvanlivé. Veškeré výrobky jsou originály. Je jedno, jestli potřebujete nůž pro vaření, práci v lese, sebeobranu nebo trénink.  Informace jsou v "Blogu" a nabídka  je   pod záložkou " NOŽE ".. 

Pravidelné tréninky KRAV MAGA

Tréninky probíhají ve dnech PO až ČT, ve skupinách (viz. časy tréninků). Každá skupina cvičí  dvakrát týdně. Vždy 60 minut . Ve skupině bývá 6 až 14 studentů, kteří pracují buď samostatně, ve dvojicích nebo ve větších skupinách. V rámci tréninku se student naučí efektivně bránit a připraví se na případnou konfrontaci s útočníkem jak fyzicky, tak i z mentálního a taktického hlediska. Pro podrobné informace o probíhajících trénincích přejděte do sekce " TRÉNINKY ". 

Teambuildingové akce  - Pro firmy a společnosti nabízíme teambuildingové akce. Díky tréninku v párech i ve skupinách se účastníci naučí efektivně bránit. Naučí se fungovat ve stresu, ale i pracovat v týmu. Tyto akce umíme realizovat ve vlastních prostorách, případně ve firmě nebo i kdekoli jinde.

Tématické tréninky - Pravidelně pořádáme tematické tréninky pro studenty Krav Maga a zejména pro veřejnost. Tyto tréninky jsou vždy zaměřeny na jednu problematiku , třeba obrana proti útoku tyčí nebo střelnou zbraní nebo  např. na boj v postoji případně boj na zemi.

Kempy - Pro naše studenty pravidelně pořádáme letní kempy. Ty jsou vždy o letních prázdninách a trvají 3 dny. Procvičujeme na nich kompletní sortiment Krav Maga technik , od užití běžných předmětů k obraně, přes boj nožem, ochranu další osoby, až k boji za snížených světelných podmínek apod.

Tréninkové programy pro ozbrojené složky - Členové AČR, PČR a soukromých bezpečnostních agentur cvičí běžně společně s ostatními studenty . Nabízíme však i pravidelné hodiny právě pro členy ozbrojených složek . Zde klademe důraz na specifika té konkrétní skupiny, např. na boj se zbraní.

Krav Maga Combat - Pro pokročilejší studenty máme připravené tréninkové sekce i zvláštní akce. Jejich náplní jsou sparingové drily a pokročilé bojové techniky. Na tyto tréninky je nutné být vybaven navíc chrániči holení a boxerskými i grapplingovými rukavicemi, protože dochází k mnohem méně kontrolovanému kontaktu než na běžných trénincích.

 

 

 

Nadcházející událost

Místo konání: Nerudova 1175/13, Jižní Předměstí, Plzeň 3
Začátky tréninků: V dnech  PONDĚLÍ a STŘEDA - v 16:30, 18:00 V dnech ÚTERÝ a ČTVRTEK  -  v 07:00,16:30 a 19:30 Všechny skupiny smíšené, přidat se můžete kamkoli Vám časově vyhovuje. Cena za 2 tréninky týdně /měsíc je 800,-Kč.  Podrobný rozpis...
Začátek akce: 01.09.2020 07:00 | Konec akce: 01.10.2020 08:00 | Cena: 800,00 Kč

V tuto chvíli nejsou zveřejněny žádné události.

7. Oboustranná dýka

Pevné nože - ruční výroba

2. Patron

Pevné nože - ruční výroba
Krizový expert: Návod leží 100 km od nás, ale škody už nelze zhojit I pandemii lze zvládnout, když se důsledně držíte krizových plánů, jako to bylo během povodní. Záchranáři v tu chvíli pracují...

Ocel

07.09.2020 00:20
Nutno říci předem,  že vůbec nemám ambice nože kovat. Ručně kované tradiční nože jsou určitě super. Je také určitě super, když mohu říci, že jsem vykoval čepel z nějakého péra sehnaného na...

Výběr nože

31.07.2020 09:10
   Pro výběr nože je důležité se zamyslet. Podobně jako když si  balím věci na 10ti denní trek do hor. Je třeba vymyslet  k čemu mi takový nůž bude sloužit. Pokud s ním budu chtít štípat dřevo,...
4 nejdůležitější aspekty sportovního výkonu jsou – trénink, rozvoj schopností, výživa a odpočinek. Je třeba si uvědomit, že správná strava , resp. její načasování je nedílnou součástí tréninku....
Pocit bezpečí je iluze, v podstatě už jsme ve válce, varovali čeští odborníci Nezavírejme oči před aktuálními hrozbami a přijměme skutečnost, že se společnost zmítá v problémech, ne-li na...
Klimatolog Cílek: Je to teprve začátek. Do pohybu se mohou dát stamilióny Klimatolog a filozof Václav Cílek v rozhovoru pro Právo varuje, že současná imigrační krize, související navíc s...