<

Elektroinstalace

Komplexní řešení problémů s elektřinou  

Veškeré elektroinstalační práce, jakož i  související stavební  a  montážní úpravy.

Návrhy , montáže , opravy i revize elektroinstalace a elektrických  rozvodů / Instalace a servis elektrokotlů.

Opravy elektroinstalace, rekonstrukce elektroinstalace i nové  elektroinstalace.

Montáže, opravy a výměny jističů, zásuvek, vypínačů , rozvodných skříní a dalšího zařízení .                               

Vyhledání poruch

Nalezení vodičů  a krabic ve zdech, zjištění místa zkratu nebo přerušení vodiče

Trasování kabelového vedení ve zdi i v zemi

Vyhlednání kovových trubek topení

Vyhledání místa poruchy podlahového topení 

Novostavby

Elektroinstalace od přípojky až po data

Úpravy , přemístění a dokončení  elektrické instalace v novostavbách a při rekonstrukcích 

Kompletace kuchyní, připojení spotřebičů

Rekonstrukce bytových jader

Servis elektrokotlů Junkers-Bosch 

Havarijní servis / Non-Stop pohotovost Plzeň - Klatovy a okolí 

www.elektrikar-elektroinstal.cz