Rubrika: Elektrika | Datum zveřejnění: 27.06.2021 17:34
Pojem trakce pochází z latiny – trahere – tahat, vozit. Jde o pohon vozidla pomocí elektromotoru, který je nazýván trakčním motorem.   Elektrická trakce je nejvýznamnější uplatnění el. energie v dopravě, zejména železniční, tramvajové, trolejbusové. Vychází ze dvou základních řešení: -zdroj energie je umístěný podél trati a na vozidlo se přenáší sběračem nebo vodičem – typicky trolej nebo  kolejnice – to je trakce závislá -zdroj energie je na vozidle –typicky akumulátor. Případně...

Rubrika: Elektrika | Datum zveřejnění: 27.06.2021 15:01
Asynchronní stroj -  pracuje na principu indukce, kdy jeho rotor má jiné otáčky než točivé magnetické pole vznikající ve statoru.  Čím více síly je třeba, tím jsou nižší otáčky.  Rozdíl mezi otáčkami statoru a rotoru je tzv. skluz. Bývá kolem 5% . Synchronní stroje nemají skluz a jejich rotor se otáčí  současně s magnetickým polem statoru.   Asynchronní neboli indukční stroje jsou: -asynchronní motor -asynchronní alternátor -indukční brzda -měnič kmitočtu   Asynchronní motory se...

Rubrika: Elektrika | Datum zveřejnění: 27.06.2021 12:36
Transformátor mění (transformuje) napětí v rozvodné soustavě. Nejčastěji mění jedno nebo třífázové  napětí na jiné, o stejném kmitočtu. Je nepostradatelný všude, kde je rozvod elektrické energie na velké vzdálenosti, resp. kde je velký odběr(průmysl, města,obce). -v elektrárnách je součástí výroby el. energie, spolu s alternátorem -používá se při vyvedení výkonu z elektrárny do sítí různého napětí a k vzájemnému propojení těchto sítí -  používá se k mnoha speciálním účelům, např....

Rubrika: Elektrika | Datum zveřejnění: 27.06.2021 12:00
V zásadě dva druhy – závitové a nožové(zásuvné,výkonové). Závitové jsou uloženy pod „čepičkou“, kterou je třeba odšroubovat/zašroubovat. Nožové se zasunují/vytahují tlakem/tahem, podobně jako pojistky v autě. Není ale dobré to dělat bez speciálního přípravku (žehličky)  Závitové (šroubovací) pojistky mohou mít podobně jako žárovky závit E 14 či E 27(E33 a víc). Podle hodnoty jmenovitého proudu mají mít barvu terčíku: modrá - 0,5 A černá – 1A růžová – 2A hnědá – 4A zelená –...

Rubrika: Elektrika | Datum zveřejnění: 10.01.2021 09:55
Rozdělení stavebních hmot z hledisky jejich hořlavosti(třídy reakce na oheň) Dle ČSN EN 13501-1, dříve ČSN 73 0862 Stupeň A 1 a A2(dříve značené  A a B)  – hmoty nehořlavé a nesnadno hořlavé - v zásadě jde o kámen, cement, keramiku, sklo, čedič,sádru,sklo, kovy,minerální a skelná vlákna,speciální omítky a protipožární nástřiky. Dále zejména sádrokarton,  Akumin, Izomin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, PVC neměkčený (Novodur, Durofol B), PVC houževnatý (Duroplast H, Dekorplast), skelný...